وبگاه زندگی سبز!!
نگارش در تاريخ 91/05/31 توسط راستین
نگاره: میدونی رسم زندگی چیه؟

من چشم میزارم تو میری یکی دیگرو پیدا می کنی.........‏

اسلایدر